Sala kameralna Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej – Sanok

Sala kameralna Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej – Sanok

Projekt adaptacji akustycznje sali kameralnej  w budynku Szkoły Muzycznej
I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku, na podstawie wykonanych pomiarów parametrów akustycznych wnętrza.