Certyfikacja BREEAM

 

Projekty i pomiary zgodne z BREEAM – nowe standardy w budownictwie

Wykonujemy projekty i pomiary akustyczne zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, potwierdzone certyfikatem BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod). Obecnie jest to jedna z najczęściej stosowanych metod w Europie. Metoda ta pozwala ocenić jakość przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego, skupiając się ostatecznie na ekologii budynków.  Takie podejście skutkuje dużymi osiągnięciami w zakresie ochrony środowiska. Wydajniejsza jest również eksploatacji całego obiektu, co przekłada się na komfort jego użytkowania.

Efektywność budynków według BREEAM oceniana jest w kilku obszarach: zarządzanie, energia, zdrowie i samopoczucie, zanieczyszczenie środowiska, transport, użytkowanie gruntów, ekologia, materiały, woda.  Jednym z kryteriów oceny jakości według BREEAM są właściwości akustyczne obiektu budowlanego. Na etapie projektu badamy jego zgodność z wymaganiami akustycznymi zawartymi w normach.

Wykonujemy analizy i pomiary akustyczne niezbędne do uzyskania certyfikatu BREEAM. Ekspertyzy akustyczne możemy opracować zarówno na etapie projektowym  jak i w budynkach już istniejących. Wspieramy inwestorów przy optymalizacji właściwości akustycznych obiektu. Rozwiązujemy potencjalne problemy z hałasem czy drganiami na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.