Pomiary akustyczne

Specjalizujemy się w pomiarach akustyki budowlanej i pomiarach parametrów akustycznych wnętrz.

pomiary akustyczne

Pomiary akustyczne są wykorzystywane zarówno w celu określenia poziomu hałasu emitowanego do środowiska,wytwarzanego na zewnątrz i wewnątrz budynków, jak i w przypadku adaptacji akustycznej wnętrz. Wyniki pomiarów akustycznych pozwalają nam na dobranie najlepszych w danej sytuacji technologii i materiałów dźwiękoizolacyjnych. Dzięki temu możemy skutecznie zlikwidować problem hałasu, a także wpłynąć na pożądaną akustykę pomieszczenia. 

Hałas, czyli wszystkie niepożądane, dokuczliwe i szkodliwe dźwięki lub drgania o częstotliwościach od 16 do 16 000 Hz, jest jednym z czynników decydujących o komforcie życia.  W zależności od nasilenia, może mieć negatywny wpływ na zdrowie, zmniejszać wydajność pracy i utrudniać koncentrację. Klasyfikowany jest jako jeden z rodzajów zanieczyszczenia środowiska, z którym należy walczyć. Aby wybrać najskuteczniejsze rozwiązanie, trzeba najpierw zmierzyć parametry akustyczne i na ich podstawie dobrać skuteczne rozwiązanie.

Specjalizujemy się w pomiarach akustyki budowlanej i pomiarach akustycznych parametrów wnętrz.

Wszystkie pomiary akustyczne wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami, również na potrzeby certyfikacji BREEAM. Pomiary wykonujemy wzorcowanym sprzętem I klasy dokładności. Następnie na podstawie wyników pomiarów akustycznych kalibrujemy model obliczeniowy i dobieramy najlepszy sposób na rozwiązanie danego problemu (hałas, pogłos, itp.).

Jakiego rodzaju pomiary akustyczne możesz u nas zamówić?

Oferujemy pełen zakres pomiarów akustycznych i zapewniamy rzetelne analizy ich wyników. Poziom hałasu mierzymy zarówno w środowisku, jak i w pomieszczeniach, w szczególności wykonujemy precyzyjne pomiary:

  • hałasu instalacyjnego;
  • poziomu mocy akustycznej urządzeń;
  • czasu pogłosu (RT10, RT20, RT30);
  • wczesnego czasu pogłosu EDT;
  • rozkładu fal stojących w pomieszczeniu;
  • wskaźnika zrozumiałości mowy (STI, RASTI);
  • wskaźnika wyrazistości dźwięku (D50);
  • wskaźnika przejrzystości dźwięku (C50, C80);
  • izolacyjności akustycznej przegród budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych;
  • drgań.

Masz dodatkowe pytania  dotyczące oferty pomiarów akustycznych? Chętnie na nie odpowiemy.