Klub Fitness

Klub Fitness

Projekt poprawy izolacyjności akustycznej stropu na podstawie wykonanych pomiarów izolacyjności.