Geocentrum II Politechniki Wrocławskiej

Geocentrum II Politechniki Wrocławskiej

274.png     275.png

Dla inwestycji polegającej na budowie budynku dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej przygotowaliśmy Kartę Informacyjną przedsięwzięcia oraz poprowadziliśmy procedurę uzyskania Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie operat akustycznego uwzględniającego pomiary tła,
  • analizę emisji  hałasu od obiektu na teren sąsiedni,
  • analizę emisji  hałasu od obiektu na pomieszczenia wewnątrz obiektu,
  • analizę i dobór izolacyjności akustycznej przegród: ścian zewnętrznych, elewacji, dachu.