Centrum Projektów Europejskich

Centrum Projektów Europejskich

Wykonaliśmy projekt adaptacji akustycznej pomieszczeń biurowych na podstawie wykonanych pomiarów parametrów akustycznych. Celem projektu była poprawa warunków pracy w przestrzeniach biurowych.